Tel: 06 45 66 23 88

  Disclaimer/copyright

www.afslanken-en-afvallen.nl. Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die op deze website wordt aangeboden, berust bij www.afslanken-en-afvallen.nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.afslanken-en-afvallen.nl.

De informatie op deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. De webmaster van deze website, www.afslanken-en-afvallen.nl en eigenaar van deze website kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomendheden in de informatie op deze website. Aan informatie en prijzen die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De webmaster van deze website, www.afslanken-en-afvallen.nl en eigenaar van deze website sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Medische adviezen worden niet via website gegeven, hiervoor dient u rechtsreeks uw behandelde arts te raadplegen.